Kaleideo | Kaleideo Gemeente
15253
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15253,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-9.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive

Jesus is die begin en die einde van ons totale bestaan en alles  in  bo en onder die aarde vind hulle plek in Hom. In Sy naam is daar soveel krag dat elke ander mag of gesag móét buig. Jesus is die middelpunt waarom ons lewens en die hele skepping, draai en alles wat ons doen, is daarop gefokus om Sy naam groot te maak en Hom te vereer.

 

Hy is die Seun van God wat vrywillig Sy lewe gegee het sodat ek en jy in ‘n intieme, lewende verhouding met God die Vader kan staan. As gevolg van die prys wat Jesus betaal het vir al my en jou skuld, kan ons nou met vrymoedigheid na God toe gaan.  God is nie meer  ver nie, maar woon  nou tussen ons. Hierdie geskenk  om naby aan God te leef, is te danke aan die feit dat Jesus nie net deur Sy dood aan ‘n kruis vir ons skuld betaal het nie, maar ook omdat Hy uit die dood opgestaan het. Daarmee  het Hy die grootste vyand (die dood) oorwin.

 

Om in ‘n verhouding met Jesus te staan beteken nie net vir ons ‘n oorvloedige lewe hier op aarde nie, maar verseker ook vir ons lewe nadat ons doodgaan,  m.a.w. ons gaan vir altyd lewe.

Jesus het vir ons ‘n nuwe manier van lewe kom wys – ’n lewe van liefde en van krag. Jesus se liefde is  nie net sag nie, maar dit praat en wys ook die waarheid (wat partymaal baie hard is) in liefde.. Wanneer Jesus se liefde volledig gevorm word  in  sy volgelinge se harte,  sal ons ‘n liefdesgemeenskap vorm wat aan almal om ons sal bewys dat ons aan Hom behoort.

 

Hy het die Heilige Gees vir ons gegee wat ons lei en ons bemagtig om, net soos Hy, siekes gesond te maak, die duiwel aan te vat en gesag te neem in hierdie lewe.Jesus…die een wie ons aanbid, die Seun van God, ons Vriend in tye van nood, ons Leier, die Hoof van ons gemeente, ons Herder, Priester en die Koning van alle konings.

 

Sonder Jesus maak niks wat ons doen sin nie…Hy is ons alles!

Gesinsfokus

Gesinne is die basiese boustene van ons samelewing. Dit is in daardie konteks dat ons leer liefhê, met mekaar verskil, konflik hanteer, kommunikeer en nog baie ander lewensvaardighede bemeester. Dit is ook in die gesin waar ons beeld van God en ons verhouding met Hom gevorm en versterk word. Vir hierdie rede glo ons in die Gesin soos God dit daar gestel het en wil ons graag elke lid van die gesin sinvol bedien. Ons plaas ‘n hoe premie op gesinne en moedig baie sterk ‘n gesonde gesinslewe aan.

Konneksiegroepe

“Life happens in the company of others” – Wayne Jacobson

Die hele lewe gaan oor verhoudings, en die kwaliteit van ons lewens word bepaal deur die kwaliteit van ons verhoudings. Om werklik sinvol te groei in jou verhouding met die Here is dit noodsaaklik om ook in sinvolle lewendgewende verhoudings met ander te staan. Konneksiegroepe gee jou die geleentheid om te groei in jou spiritualiteit (Kruis, Konneksie, Kleur) (link wat jou terug vat na visie en missie toe) en saam met ander God te ontdek. Raak nou deel van so geestelike gesin.

Raak Deel

Sondag Dienstye

8:15 | 10:15 | 18:00 (English service)